Radar
AVIVIA_TEST.png

Avivia omsorg

Grafisk identitet, Strategisk vägledning

Radar fick i uppdrag att upprätta en kommunikativ strategi och tillhörande grafisk identitet för det nystartade Avivia Omsorg.

Avivia Omsorg erbjuder boendeverksamhet för nyanlända med stabilitet i fokus. Efter en lägesanalys fastställde vi positionering, tonalitet och strategi. Därefter utformades en grafisk profil i egenskap av logotyp, typografi, färg- och formspråk som reflekterade detta.

Logotyp

Logotyp

Avivias logotyp kombinerar stark, passionerad färg med ett feminint formspråk.

Färgschema

Färgschema

Avivia använder ett färgschema av flera nyanser. Syftet med detta är att bygga en tydlig hierarki i presenterad information.

Typografi

Typografi

Avivias teckensnitt kombinerar runda former med seriffer (”fötter” på bokstäver) för att kombinera mjuka, emotionella värderingar i kombination med stabilitet och trygghet.

Handbok

Handbok

Radar sammanställde arbetet i en handbok som trycktes och levererades till våra vänner på Avivia. Detta för att snabbt få stöd i skapande av grafisk produktion och kommunikativ tonalitet vid behov.

Visitkort

Visitkort

Kuvert

Kuvert

Brevmall

Brevmall

www.avivia.se

www.avivia.se

Radar hjälpte därefter Avivia med att utforma hemsida. Valet föll på en så kallad "one page design" – en enstaka sida som man snabbt scrollar igenom.