Radar
header.png

Vi är Radar.

Radar är den nya generationens kommunikation. Vi är kreativa – men aldrig för kreativitetens skull. Vi gör det som är effektivast. För oss är resultatet det viktigaste av allt.

INNEHÅLL FÖRE FORM.

Ett vanligt misstag bland byråer är att fokusera på yta före innehåll. Därmed går man miste om enorm potential för ditt varumärke. Radar är byrån där marknadskommunikatörer och innovatörer möts i en intensiv men nödvändig friktion – där både något vackert och meningsfullt kan skapas.

 

VAD?

Radar är den nya generationens kommunikation. Vi är ett reklamnätverk med specialitet inom marknadskommunikation, varumärkesdesign och kampanjarbete för små- och medelstora företag. Vi samlar unga människor med specialkompetenser som kvalitetssäkras.

 

Hur?

Du kan ditt företag bättre än någon annan. Vi hjälper dig att skala ner överflödet tills vi når ditt kärnbudskap. Så producerar vi tydlig, koncis och enkel kommunikation.

 

Så jobbar vi:

Vi lysSNAr.

Vi bokar ett möte med dig där du berättar om ditt varumärke och dina utmaningar. Därefter definierar vi ett tydligt syfte och mål.

Vi skissar.

Vi återkommer till dig med möjliga vägar att gå, och kommer gemensamt överens med en plan som är i linje med din vision.

VI LEVERERAR.

Vi producerar ett färdigt arbete och levererar detta till dig enligt projektplan.

VI FÖLJER UPP.

Vi följer upp med dig för att utvärdera dina resultat.


 

Hur kan vi hjälpa dig?

0767-66 03 22 · david@radarkom.se