Radar
vivant_new.png

Vivant Assistans

Radar fick uppdraget att hjälpa Vivant med att förnya och tydliggöra sitt varumärke.

Logotypen

Logotypen

Logotypen är expressiv och känslomässigt laddad. Den ska symbolisera frihet och emotionalitet. Logotypen utformades i flera varianter för att fungera på olika underlag men samtidigt bibehåller den sin tonalitet.

Hjärtat

Hjärtat

Hjärtat är en sekundär logotyp som är tänkt kommunicera den känslomässiga prägeln Vivants varumärke fick. Denna är tänkt att användas fritt för att bygga grafiska element, användas som ikon på webplatsen med mera.

Texturer

Texturer

För att göra Vivants varumärke väldigt unikt och alltid upprätthålla tonaliteten som vi utvecklats tillsammans med företaget utvecklade Radar en uppsättning texturer. Vattenfärgstexturen är centralt här och utgör även Vivants primära färgpalett.

 

"Hello World-mönstret" utvecklades då Vivant är väldigt duktiga på att bemöta brukare från många olika härkomster. Vi utvecklade därför ett mönster som består av "hej" på många olika språk för att subtilt visa att Vivant tar emot dig oavsett ditt ursprung – och du är varmt välkommen.

Typografi

Typografi

Vivant kommunicerar mycket via text, både online och via tryckt media. Det var därför viktigt att hitta ett typsnitt som kunde fungera i alla kanaler och är enkelt att använda.

Vivants typsnitt, Raleway, passade därför utmärkt. Tack vare sina många vikter är det enkelt att bygga hierarki i text. Eftersom varumärket endast använder ett typsnitt är det också betydligt lättare att förhålla sig till. 

Typsnittet består också av raka och lite hårdare former vilket kontrasterar bra mot resten av varumärket.

Färgpalett

Färgpalett

Vivant använder sig av få, men väldigt lugnande färger. Radar byggde därför en skala av färger som Vivant kunde använda för att bygga tydlig hierarki i sin grafiska formgivning. Det är samtidigt väldigt enkelt att jobba med och kan hålla ner kostnader vid viss typ av tryckt material (exempelvis en t-shirt där man betalar per färg)

 

Exempel: Kontorsmaterial

Exempel: Kontorsmaterial

Exempel: Folder

Exempel: Folder

Exempel: Pennor

Exempel: Pennor